Wygląd sklepu

Oferta handlowa

Oferta handlowa oraz  nasi partnerzy

Aparaty i elementy automatyki
Aparaty modułowe
Aparaty tradycyjne, aparatura średniego napięcia
Automatyka przemysłowa

Gniazda, łączniki
Puszki, przedłużacze, listwy zaciskowe
Domofony
Narzędzia elektroinstalacyjne
Systemy alarmowe
Słupy oświetleniowe i osprzęt
Słupy parkowe
Słupy uliczne
Maszty oświetleniowe
Latarnie stylowe
Maszty odgromowe
Wysięgniki, korony, głowice
Źródła światła
Żarówki głównego szeregu, halogenowe
Świetlówki
Lampy niskoprężne
Lampy wysokoprężne
Lampy żarowo-rtęciowe

Kable i przewody energetyczne i telekomunikacyjne
Kable elektroenergetyczne: Y(A)KY, Y(A)KXS, X(A)KXS, Y(A)KYFty, YH(A)KXS, XH(A)KXS,
XUH(A)KXS, XRUH(A)KXS

Przewody do układania na stałe: DY, YDY(p,t), LY, YLY, LGY
Przewody napowietrzne: AL, AFL, AsXSn, AAsXSn
Przewody do odbiorników ruchomych: OPd, OnPd, OW, OMY(p), OWY, SMY(p)
Przewody nawojowe: druty nawojowe w szkle i papierze, przewody nawojowe emaliowane, DNX,
DNE155U
Kable sygnalizacyjne: YKSY, YKSYFtly, HDGS
Kable telekomunikacyjne: YTDY, YTDYekw, YTKSY, YTKSYekw
Przewody słaboprądowe: WDXpek, XWDXpek

Koryta kablowe, kanały, listwy, rury
Koryta kablowe
Drabinki kablowe
Kanały, listwy, rury

Obudowy, szafy, rozdzielnice
Złącza kablowe, pomiarowe
Obudowy modułowe naścienne, wnękowe
Szafy, skrzynki, rozdzielnice
Elementy do skrzynek i szaf
Instalacje Odgromowe
Uchwyty, zaciski, złącza, wsporniki, uziomy
Maszty, iglice
Akcesoria
Wyroby z plastiku
Pozostałe wyroby
Oprawy oświetleniowe i osprzęt oświetleniowy
Oprawy do wbudowania
Oprawy dekoracyjne
Oprawy przemysłowe
Osprzęt oświetleniowy
instalacyjny, elektroinstalacyjny i siłowy